تامین تجهیزات اندازه گیری و آزمایشگاهی و پژوهشی الکترونیکی و مخابراتی

این شرکت تامین کننده انواع تجهیزات اندازه گیری شامل اسیلوسکوپ ها , سیگنال جنراتور ها , اسپکتور آنالایزر و… می باشد.

 

2-1