تامین , ساخت و راه اندازی سیستم های محرک دقیق مبتنی بر سرو موتور با تکنولوژی نوین

تبدیل انرژی الکترویکی به مکانیکی توسط موتور ها صورت میگیرد و بدین ترتیب استفاده از موتور ها در کنترل فرایند های صنعتی رو به افزایش می باشد در این میان دقت و دینامیک موتور ها در انجام فرمان های کنترلی بسیار مورد توجه قرار میگیرد .این هدف با ساخت و طراحی  و خرید درایور هایی که  از کنترل کننده های خوب و مقاوم بهره می برند مهیا می شود.

این شرکت توانایی تامین موتور های مختلف (موتور DC-AC و Direct Drive ) و همچنین درایور های صنعتی موجود و طراحی و ساخت برد های کنترلی رابط با بخش های مختلف براساس نیاز مشتری را دارا می باشد.

ddrddr1

 

4-1