مشاوره , طراحی و راه اندازی سازه و محرک های مکانیکی در سیستم های صنعتی و خاص

با افزایش کاربرهای صنعتی در زمینه اتوماسیون و افزایش دقت ها در سیستم های صنعتی , ساخت بخش های مکانیکی خاص نیز در این پروژه ها رو به افزایش می باشد به طوری که سیستم های محرک دقیق یکی از پرکاربردترین بخش ها می باشد.

این شرکت قادر به طراحی , ساخت , مونتاژ و تست بخش های مکانیکی (  Slip ring , روتوری چهارکاناله و تجهیزات مشابه با استندهای دقیق برای بازوی روبات ها و …) می باشد.

 

 

slipring