معرفی شرکت

شرکت توسعه صنعت امین آرمان قشم براساس نیاز کشور در زمینه الکترونیک و اتوماسیون صنعتی تاسیس گردید و با استفاده از مهندسین و مشاوران خبره در زمینه مخابرات و سیستم ها , پروژه های بزرگی را از مرحله طراحی تا تولید انبوه پشتیبانی کرده است. این پروژه ها بیشتر با بخش های پژوهشی و صنعتی مهیا شد که این فرایندها شامل طراحی سیستم های حرکتی دقیق و اتوماسیون صنعتی با توجه به نیازهای خاص مشتری می باشد.

communication