• تامین قطعات و ماژول های صنعت مخابرات و الکترونیک با کاربرد خاص

  • تامین تجهیزات اندازه گیری و آزمایشگاهی و پژوهشی الکترونیکی و مخابراتی

  • تامین برد مدار چاپی

  • تامین , ساخت و راه اندازی سیستم های محرک دقیق مبتنی بر سرو موتور با تکنولوژی نوین

  • مشاوره , طراحی و راه اندازی سازه و محرک های مکانیکی در سیستم های صنعتی و خاص

  • ارائه و اجرای راهکار های جامع و تخصصی برای راه اندازی سیستم های اتوماسیون و تجهیزات ابزار دقیق

ارائه راهکارهای الکترونیکی و مخابراتی خاص تخصص ماست