معاونت اجرایی ( ستادی)

محسن فرجی

سال تولد : 1362

 

تحصیلات

تحصیلات
دانشگاه رشته مقطع تحصیلی
دانشگاه آزاد اسلامی حسابداری کارشناسی ارشد