معاونت بازرگانی هوایی

سید حسین صبور

سال تولد : 1333

تحصیلات

تحصیلات
دانشگاه رشته مقطع تحصیلی
دانشگاه گیلان مدیریت بازرگانی کارشناسی