معاونت بازرگانی

سيدمحمدعلي حمزه آهي

سال تولد : 1358

 

تحصیلات

تحصیلات
دانشگاه رشته مقطع تحصیلی
Cyprus -University Mediterranean E بانکداری و مالی کارشناسی ارشد