درباره ما

شرکت توسعه صنعت امین آرمان قشم

شروع به كار شركت در سال ١٣٩١ با فعاليتهاي بازرگاني و تامين قطعات مورد نياز صنايع الكترونيك و مخابرات بوده است. در سال ١٣٩٤ اولين خط توليد با محوريت توليد منابع تغذيه توان بالا به بهره برداري ر سيد. اين شركت در سال ١٣٩٦ با سرمايه گذاري گسترده به توسعه فعاليتهاي خود در قالب واحد تحقيق و توسعه و راه اندازي خطوط توليدي اتوماتيك پرداخت و در سال ١٣٩٩ مفتخر به در يافت گواهي نامه دانش بنيان توليدي نوع دو گرديد. يكي از مزاياي كاري عمده اين شركت تمركز بر بهينه سازي در حين توليد و به ويژه توليدي سازي محصـولات دانش بنيان در حوزه الكترونيك و مخابرات مي باشد. 

منابع انسانی

مجموعا ٣٠ نفر در اين شركت به فعاليت ميپردازند كه ساختار كلي آن به شرح ذيل است:

به تفكيك مدرك تحصيلی

به تفکیک جایگاه شغلی

شـركت داراي پنج معاونت به شـرح ذيل مي باشـد كه زير نظر مديرعامل فعاليت می نمايند:
-معاونت فنی و تست
-معاونت توليد
-معاونت تحقيق و توسعه
-معاونت اجرايي(ستادی)
-معاونت بازرگانی

استراتژی و چشم انداز

اين شركت با توجه به تجارب گسترده و دانش فني در حوزه طراحی، توليد و بهينه سازی انواع بردهای الكترونيك، پروژه های متعددی را به عنوان OEM با شركت های دانش بنيان و ديگر صنايع مختلف از جمله لوازم خانگی، خودرو و بهداشت در كارنامه خود دارد و توانايی لازم را دارد كه بعنوان بازوی توليدی در كنار شركت های دانش بنيان و ديگر شركتها با شد. مهندسی معكوس، توليدی سازی و بهينه سازي از جمله تخصـصـهای اين شركت ميباشد و پروژه های مهمی در اين زمينه اجرا نموده است.

اين شركت در موارد كاري فوق الذكر داراي تجهيزات توليدي و ت ست كامل و كاليبره شده بوده و به طور كامل خودكفاست. برخي محصولات اين شركت عبارتند از:

– فرستنده تصوير باند L

– تقويت كننده سه بانده C S L

– مجموعه ديلايت و راهنمای پژو ٢٠٦